Vi utbildar och handleder personal som arbetar med barn och vuxna inom skola, vård och omsorg.

Vi ger kunskap och redskap gällande kommunikation och bemötande.

Vi har lång erfarenhet av att  samarbeta med:

  • Familjer
  • Förskolor
  • Skolor
  • Assistansbolag
  • Boenden och daglig verksamhet  för personer med funktionsnedsättningar

Vi föreläser på universitets- och högskoleutbildningar.

Vi skräddarsyr utbildningar och handledningspaket för era behov och önskemål.  När utbildningen ges  till mindre grupper sker det i dialogform med deltagarna för att uppnå största möjlighet till inlärning för personalgruppen.

 

Anna Fäldt Anna Fäldt leg. logoped, Beteendebolaget

Legitimerad logoped och doktorand med mångårig erfarenhet av utbildning och handledning kring kommunikation och hur man skapar en kommunikativ miljö. Anna arbetar för att barn med neuropsykologiska svårigheter, som påverkar kommunikation och språk, tidigt ska få insatser för att stärka den kommunikativa utveckling. Starkt forskningsintresse.

anna@beteendebolaget.se

Lotta JohanssonLotta Johansson, Psykolog, Beteendebolaget

Legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av utbildning och handledning kring personer med funktionsnedsättning  så som autism och utvecklingsstörning. Bakgrund inom förskola.

lotta@beteendebolaget.se

Vi på Beteendebolaget har nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut och specialpedagog.

 

Kontakta oss gärna via kontakt@beteendebolaget.se