Att arbeta med personer som har ett hjälpbehov påverkar personal. Vi hjälper er med bemötande och metoder i ert direkta arbete. Vi handleder kring specifika problem och frågeställningar men också genom kontinuerligt stöd.