Alla kan inte tala – men alla kan kommunicera

 • Vad är AKK och hur kan du använda det. 
 • Tips för hur du kan skapa en mer kommunikativ miljö och konkreta verktyg för att brukaranpassa  din kommunikation.

Barnets språkutveckling 0-5 år

 • Den normala språkutvecklingen 0-5 år,
 • Vad är en språkstörning och hur vanligt är det?

Tidiga kommunikationsavvikelse

 • Hur sker en kommunikativ- och språklig bedömning på ett barn under 2,5 år?
 • Insatser för att gynna den kommunikativa utvecklingen

Inlärning och beteende

 • Grundutbildning i inlärningsteori.
 • Hur inlärning går till
 • Hur beteenden formas och förändras.
 • Teori blandat med diskussion och praktiska övningar.

Grundkurs autismsspektrumtillstånd – barn

 • Vad är autism?
 • Hur går en utredning till?
 • När uppstår svårigheter?
 • Strategier  för att få vardagen att fungera
 • Fallbeskrivningar och diskussion

Grundkurs autismsspektrumtillstånd med normal begåvning – vuxen

 • Vad är autism?
 • Hur går en utredning till?
 • När uppstår svårigheter?
 • Strategier  för att få vardagen att fungera
 • Fallbeskrivningar och diskussion

Kommunikation vid autism

 • Hur lär vi barnet att kommunicera
 • Vilka kompletterande medel kan vi använda?
 • Kursen ges som påbyggnadskurs på autismspektrumtillstånd

Terapeutiska utredningar

Utredning som behandlande insats för personer med autismspektrumtillstånd och normal begåvning. Ges både som fristående kurs och som påbyggnad efter grundkurs autismspektrumtillstånd.

Grundkurs ADHD/ADD – vuxen

 • Vad är ADHD/ADD?
 • Hur går en utredning till?
 • När uppstår svårigheter?
 • Strategier för att få vardagen att fungera
 • Fallbeskrivningar och diskussion

Ätovilja och konflikter vid måltiden

 • Vad påverkar barnet i måltiden.
 • Hur underlättar man under måltiden?

Föreläsningar skräddarsys även efter era önskemål.